Stillingsbeskrivelse
- Planlegge/få gjennomført/dokumentert FV på rørlednings systemene ved bruk av SAP. I dette ligger det å ha oversikt over omfang og frekvenser på utvendig rør inspeksjoner med tett oppfølging mot våre fartøymiljø og Fagingeniør.
- Gå inn i SAP finne relevante FV’er.
- Verifisere at innholdet er oppdatert i samhandling med vårt subseapersonell.
- Sjekke at arbeidsordre blir generert korrekt og sørge for at FV blir utført ved å bestille tjenesten internt til våre fartøymiljø.
- Oppdatere FV etter endt inspeksjon

Kvalifikasjoner
- God kompetanse i SAP systemet, inkl SAP knyttet til rørledningsfaget.
- Kjennskap til rørledningsfaget/subsea.
- Kompetansekrav 2 eller sekundært 1.
- Språk: Engelsk og Norsk
- Master og 0+ års relevant erfaring, eller
- Bachelor og 2+ års relevant erfaring, eller
- 2+ års høyere utdanning og 4+ års relevant erfaring eller
- Ikke høyere utdanning og 8+ års relevant erfaring

Varighet 01.11.2019 - 31.01.2020
Opsjoner 2 x 2 months
Lokasjon Stjørdal. Tjenesten skal være delt mellom kontorsted Bergen og Stjørdal og er flerårlig. Ønsker ressursen til Stjørdal i første perioden for å sikre rørkompetanse og samhandling med Fagingeniør.

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no