Stillingsbeskrivelse
Prosjektstyringsavdelingen er sentral i gjennomføringen av prosjekter og har ansvar for planlegging og oppfølging gjennom alle faser fra tilbud, konsept, Engineering, anskaffelse, bygging og ferdigstillelse frem til overlevering.

- Lede planleggingen av prosjektet i henhold til etablerte prosedyrer og rutiner
- Lede, motivere og utvikle personalet i prosjektets planleggerteam
- Ansvarlig for at planprosedyrer og rutiner innarbeides i prosjektet
- Etablere og vedlikeholde planer, planleggingssystem og grensesnitt for å dekke prosjektets behov
- Ansvar for ukentlig og månedlig planrapportering
- Veilede og assistere alle involverte parter i prosjektet vedrørende detaljplanlegging og fremdriftsrapportering
- Evaluere fremdrift og produktivitet
- Gjennomføre trendanalyser
- Delta i interne forbedringsprosjekter

Prosjektplanlederen inngår i prosjektets ledergruppe

Kvalifikasjoner
- Teknisk utdannelse
- 5-10 års erfaring som planlegger/planleder i EPCI prosjekter
- Gjerne med erfaring med bruk av Safran eller Primavera

Varighet Oppstart ASAP – 12 mnd. kontrakt.
Lokasjon Stavanger

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no