Stillingsbeskrivelse
- Utarbeide og følge opp HMSS program og handlingsplaner i samsvar med Aibels mål og prioriteringer samt kundens forventninger
- Ha kjennskap til gjeldende interne krav, spesifikasjoner, relevante lover og forskrifter, samt påse at disse implementers i prosjektene
- Kontinuerlig jobbe for forbedringer innenfor prosjektets mål for helse, miljø og sikkerhet
- Delta i risikovurderinger i ulike prosjektfaser
- Samordne og rapportere HMS resultater internt og evnt. eksternt til kunde
- Initiere og delta på inspeksjoner, møter o.l. på installasjoner og anlegg
- Støtte prosjektorganisasjonen med opplæring og instruksjoner vedr. HMS prosesser, systemer og verktøy
- Følge opp hendelser slik at organisasjonen kan lære av årsakene til hendelsene

Kvalifikasjoner
- Utdannelse innen HMS på Bachelor / Masterniva er ønskelig.
- Lang og relevant erfaring kan kompenseres for manglende formell utdannelse
- Relevant erfaring fra petrolmeumsrelatert prosjektarbeid / eller bygg og anlegg er en fordel
- Strukturert
- Gode samarbeidsevner

Varighet 02.09.2019 - oktober, muligens november 2019
Lokasjon Hammerfest (mot landanlegg). Det må påberegnes noe reising også til Harstad og offshore.

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no