Stillingsbeskrivelse
- Utarbeide grensesnitt-tegninger (commissioning boundary drawings) baser på overleveringspakker-/sekvens og scope of work
- Utarbeide ferdigstillelsesstrategi
- Knytte MC sjekklister til tag i PCS (Project Completion System, eks: IFS PCS, ProCoSys, PIMS, GoCompletion)
- Sjekk av jobbkort før og etter installasjon
- Utarbeide underlag for systemutprøving – Markere P&ID, SCD, SHD, FPDS, C&E
- Utarbeide systemutprøvingsprosedyrer med fokus på HMS, risiko og optimalisert testsekvens
- Oppfølging av progress offshore PCS
- MC verifisering i felt – Initiere mangelinspeksjon (punchrunde) med kunde
- Dokumentere installasjon for handover til kunde
- Generere RFCC og RFOC i PCS for systemutprøving og overlevering
- Lede og gjennomføre RFOC-møte med kunde

Varighet Snarest - 31.03.2020
Lokasjon Stavanger

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no