Stillingsbeskrivelse
- Hensikten med rollen som terminalkoordinator er å sørge for effektive og pålitelige laste -og losseoperasjon på forsyningsfartøy samtidig som at en god HMS kultur opprettholdes.
- Terminalkoordinator skal være tett på den daglige driften av terminalfunksjonen for å sikre at selskapets interesser blir ivaretatt gjennom fokus på styrende oppgaver.
- Baseselskapet er ansvarlig for utførelse av basetjenester, mens terminalkoordinator vil bidra med informasjon om selskapets behov og ønsker om prioriteringer gjennom å være bindeleddet mellom kundene i havet og aktivitetene som skal skje på forsyningsbasen.
- Vi har fokus på dagligdrift samtidig som man søker å jobbe med kontinuerlig forbedring og risikostyring med bruk av Selskapets verktøy og metoder ( Lean,C&L,»Jeg er sikkerhet»)

Nøkkeloppgaver vil typisk være:
- Koordinere dagens aktiviteter på kaien i samråd med kunder, fartøy og leverandører
- Skaffe seg oversikt over hvilken last som skal transporteres offshore og avhjelpe baseselskapet ved å etterlyse manglende last
- Lage seilingsplan for den kommende uken ved å bestemme seilingsmønsteret til de enkelte fartøy basert på behovene til kundene i havet
- Være Singel Point of Contact for forsyningsfartøyene når de ligger til kai
- Lede daglige lastemøter ombord på fartøy
- Tilegne seg kunnskap om de tekniske begrensningene på fartøyene og forsyningsbase for å kunne hjelpe kunder til å ta de riktige beslutningene
- Optimalisere og følge opp bulk operasjoner
- Gi Equinor Marin handover når fartøyet forlater basene med den hensikt at de på best mulig måte kan følge opp fartøyet når det er underveis
- Avtale og rekvirere SOW for det enkelte oppdrag innen terminaltjenester
- Bestille og følge opp tankvaskoperasjoner
- Utføre shipment-kontroll og oversende manifest til fartøy ved endt lasting
- Delta i forbedringsarbeid innen fagområdet •
- Delta i HMS- og sikringsinspeksjoner (GEMBA)
- Deltagelse i vaktordning
- Behandle og effektuere søknader om prioriteter

Kvalifikasjoner
- Bachelor nivå, logistikk fag kan være en fordel
- Ønskelig med 1-3 års relevant erfaring
- Gode engelsk kunnskaper (muntlig og skriftlig)
- Vi søker en person som liker å jobbe med planlegging og evner å juster ved hurtige endringer i omgivelsene.
- Må kunne samarbeide og kommunisere med alle deler av verdikjeden.
- Respektere individet og hjelpe andre til å lykkes og bidra til et positivt arbeidsmiljø.
- Bidrar til å drive logistikk forbedringer, gjennomføring og oppfølging av KPI.
- Har høy integritet og evne til å etterleve våre verdier.
- Evne,forstå og håndtere.

Varighet Asap - 31.12.2020
Opsjoner 2 x 3 months
Lokasjon Stavanger

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no