Kvalifikasjoner
- PDMS/E3D Proff bruker
- Mekanisk Ingeniør, helst med struktur bakgrunn
- Erfaring med stress kalkulasjonar - CAESAR II (optimalt)


Varighet ASAP - 3 - 6 måneder med mulighet for forlengelse
Lokasjon Mongstad, Bergen

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no