Stillingsbeskrivelse
- Koordinere, planlegge og gjennomføre informasjonsmøter/aktiviteter med CBTC leverandører
- Dokumentere alle møter med leverandører, være ansvarlig for at informasjon som blir utvekslet med leverandørene blir hensiktsmessig lagret.
- Ta initiativ overfor prosjektmedarbeidere for å identifisere videre behov for avklaringer med leverandørmarkedet

Kvalifikasjoner
- Erfaring fra implementering av signalanlegg i jernbanesektoren
- God kjennskap til signalleverandørmarked
- Kunnskap og erfaring fra lov om offentlig anskaffelse
- Erfaring fra anskaffelse av signalsystem
- Erfaring med koordinering av og kommunikasjon med store internasjonale leverandører
- Åpen og engasjert
- Kunne arbeide selvstendig
- Like å arbeide i prosjekter
- Proaktiv med driv
- Gode samarbeids- og koordineringsevner
- Fleksibel og løsningsorienter
- Gode evner til å kommunisere på engelsk, så vel skriftlig som muntlig

Varighet Snarest - 31.12.2019 (inntil fra 50% opp mot 100 % stilling)
Opsjoner 6 måneder
Lokasjon Tøyen, Oslo

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no