Det er stor aktivitet innenfor bygge- og anleggsbransjen i Norge. Dette gjør det ekstra viktig å ha gode verktøy for å medvirke til gode arbeidsforhold og fokus på å følge regelverket som skal sikre bransjen mot useriøse aktører, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Mange entreprenører og byggherrer har derfor valgt IT-løsningen HMSREG for å gjøre det enklere å være seriøs. IT-selskapet Omega utviklet opprinnelig HMSREG sammen med Oslo Kommune i 2016 og etter hvert har vi fått en aktiv brukergruppe som deltar i å føre løsningen videre sammen med oss. Derfor har HMSREG satt standard for seriøsitetsarbeidet på store og mindre bygge- og anleggsprosjekter.
Som HMSREG-konsulent vil du få ansvar for å hjelpe kundene med å ta løsningen i bruk og til å få mest mulig nytte av den. Derfor er det en fordel å kjenne til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) i bygge- og anleggsbransjen, men også å ha god kunnskap om innføring og bruk av IT-løsninger. Du vil få mye kontakt med våre hyggelige kunder på et område der det foregår mye godt samarbeid på tvers av seriøse aktører i bransjen.
Vi har kunder over hele Norge, du må regne med noe reisevirksomhet.

Arbeidsområder
HMSREG-konsulenten vil få ansvar for:
• Gjennomføring av opplæring hos kunder
• Oppfølging og hjelp til brukere
• Hjelpe prosjekter til effektiv bruk av løsningen
• Formidle utviklingsønsker
• Delta i tilbudsarbeid

Våre forventninger
Vi er på jakt etter en person som fyller flest mulig av disse kravene:
• er ryddig og utadvendt
• kan uttrykke seg godt skriftlig og muntlig
• har utdannelse på bachelor eller master-nivå. Manglende utdannelse kan kompenseres med relevant erfaring.
• har erfaring med bruk av IT i store organisasjoner
• har erfaring fra bygge- og anleggsbransjen, gjerne innenfor SHA-arbeid eller prosjektgjennomføring generelt

Arbeidssted
Lysaker (Oslo) eller Ølensvåg.
Fast stillling.

Dersom dette høres interessant ut, søk på stillingen via vår nettside.
https://jobs.omega.no/jobs/jobinfo/fa353c42-012b-42c1-9460-8f137f1fd0fa

Søknadsfrist
Snarest, og senest 11.03.2019

Kontaktperson
Arne Jon Myskja, løsningsansvarlig for HMSREG, arne.myskja@omega.no, tlf. 9821 4722

Om Omega
Omega er et norsk selskap som utvikler IT-systemer og forsyner kunder med dyktige fagpersoner til prosjekter. Les om oss på www.omega.no. Du vil bli en del av et fellesskap på over 1300 medarbeidere både i Norge og internasjonalt. Som ansatt i Omega får du tilgang til mange unike fordeler. Besøk et av våre 15 feriehus verden over, eller ta del i spennende teambuildinger i Norge og internasjonalt via vårt velferdsprogram for ansatte, Advantage. Se flere fordeler ved å være ansatt i Omega på inside.omega.no.