Stillingsbeskrivelse
- Junior personell, Teknikker eller Ingeniør
- Personell som kun har praktisk bakgrunn i bunn (f.eks. fagbrev) er også aktuelle kandidater så lenge data kunnskapene er gode
- Kandidater som tar opplæringen samt nye datasystemer raskt
- Norsk talende

Kvalifikasjoner
- Lage time estimater for planlagt arbeidsomfang i jobbkort
- Beskrive installasjonsmetode / -sekvens og eventuelle avhengigheter til andre jobber
- Jobkorting av punch
- Oppfølging

Varighet 01.02.2019 - 01.01.2020
Lokasjon Stavanger

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no