Stillingsbeskrivelse
- Vektkoordinator I V&M kontrakt, vektoppfølging, vedlikehold av databaser
- Etablere og kontrollere underlag for oppmåling av kvantiteter
- Verifisere oppmålte og innrapporterte mengder fra leverandører
- Definere mengde-budsjetter
- Etablere og oppdatere mengde-rapporter i henhold til krav i kontrakten
- Oppdatere vektbudsjetter om nødvendig I henhold til godkjente endringer
- Verifisere mengdeunderlaget for oppmåling / avregning i henhold til kontrakts krav
- Bistå med time / kost estimater etter behov
- Bistå med etablering av erfaringsdata for prosjektet

Kvalifikasjoner
- Bachelor innen økonomi eller tekniske fag.
- Relevant erfaring kan evt. kompensere for manglende formell utdannelse
- Minimum 4-6 års erfaring fra vekt & estimeringsarbeid i prosjekt

- God kompetanse på IT generelt og Excel spesielt
- God systemforståelse generelt
- Nøyaktig og strukturert, må etter en kort innføring kunne jobbe selvstendig
- Gode samarbeidsegenskaper
- Takle periodevis høyt arbeidstempo og korte tidsfrister
- Beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig
- Være en positiv bidragsyter til både det faglige og sosiale miljøet i prosjektet

Varighet: 01.02.2017 - 30.04.2017
Lokasjon: Kokstad, Bergen

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no