Stillingsbeskrivelse
- Estimering av arbeid innen disiplinen
- Utarbeidelse av design og tegningsunderlag samt MTO (ved bruk av PDMS)
- Utarbeide underlag for prefab og installasjon inkludert jobbsetting
- Oppfølging av installasjonsaktiviteter offshore

Fungere som prefabkoordinator i perioder:
- tett oppfølging og samhandling med prefabrikasjonsverksted og prosjektorganisasjon
- følge opp prefabrikasjon og rapportere framdrift til prosjektledere
- delta i statusmøter med prefabverksted
- delta i kontrollaktiviteter ihht. inspeksjons- og testplan

Kvalifikasjoner
- Teknisk fagskole, Bachelor e.l.
- Minimum 5 års relevant erfaring i V&M eller modifikasjonsprosjekter
- Erfaring som prefabkoordinator eller ansvarlig for oppfølging av prefabrikasjon (krav)
- Ønskelig med erfaring/bakgrunn innen sveis
- Solid kunnskap innen piping eller struktur disiplinen og erfaring fra design ved bruk av PDMS som designverktøy
- Erfaring fra arbeid i V&M / modifikasjonsprosjekter med Statoil som Kunde.
- Erfaring med input til plan og estimering av arbeid innen disiplinen, studier, detailed engineering/gjennomføring samt oppfølging av prefab og offshore installasjon.
- Erfaring fra offshore befaringer for å gå opp arbeidsomfang.
- Må ha offshore sertifikat
- Flytende norsk skriftlig og muntlig.

Systemer: Statoilsystemer (STID, Procosys, SAP), Microstation/autocad 2D (ønskelig), PDMS for piping og layout eller struktur, MS office

Varighet ASAP - 1 år
Lokasjon Stavanger

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no