Stillingsbeskrivelse
- Aktiv og passiv brannbeskyttelse
- Teteksjon, tennkildekontroll og nødvavstenging
- Flykt, evakuering og redning
- Sikkerhetsintegritetsnivå
- Definisjon av væskegrupper
- Teknisk arbeidsmiljø og ytre miljø

Kvalifikasjoner
- Ing. utdanning (Bachelor) innen teknisk sikkerhet eller tilsvarende fag

Krav til arbeidserfaring:
- Minimum 5 års erfaring innen olje og gassrelatert virksomhet
- God erfaring fra arbeid med vedlikeholds og modifikasjonsarbeid
- God kjennskap til relevante regelverk og standarder, som eksempel PTIL, NORSOK og ISO standarder
- Erfraing med HAZOP, HAZID, Design Review, FMCA, ALARP, LOPA, WEHRA og ligndende metodikker
- Svært god kjennskap til Equinors systemer og selskapsspesifikke krav

Krav til kvalifikasjoner:
- Gode norskunnskaper muntlig og skriftlig
- Personelige egenskaper
- Evne til å arbeide bade selvsendig og i grupper
- Multidisiplin forståelse og gode samarbeidsevner
- Proaktiv, oppsøke andre for råd og kunne dele egen erfaring
- Gode mellommenneskelige egenskaper
- Bidra til å skape et godt faglig miljø
- Forståelse av prosjektorientert arbeid og leveranser

Varighet Asap - 01.10.2019
Lokasjon Harstad

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no