Stillingsbeskrivelse
- System design filosofi/design basis for HVAC utstyr
- Systembesrivelse
- Varme/kjøle beregning
- Kalkulasjon av luftmengder
- Utarbeidelse av dokumentasjon- og design underlag
- Tverrfaglig forståelse
- Sikre koordinering mot andre fagdisipliner
- Estimering - input til MEL/MTO

Kvalifikasjoner
- Bachelor/Master
- God kjennskap til gjeldende NORSOK krav
- God kjennskap til Equinor krav
- Erfaring fra V&M prosjekter
- Min 8 års erfaring - En fordel med erfaring fra oljebransjen
- Gjerne fagbrev

Gode kommunikasjonsevner I norsk/engelsk- muntlig og skriftlig
- Evner å arbeide bade selvstendig og I team
- Være planorientert
- Være aktiv - dele kunnskap og søke råd hos andre


Varighet: 24.01.2019 - 31.12.2019
Lokasjon: Bergen

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no