Stillingsbeskrivelse
- Testledelse i utrullingsløpet.
- Tett samarbeid med lokale testledere og systemansvarlige i de forskjellige foretak.
- Noe rådgiving i forhold til etablering av prosjektet Modernisert Folkeregister.

Kvalifikasjoner
- Solid erfaring som testleder
- Flink til å samhandle
- Erfaring med leverandøroppfølging
- Evne til å sørge for god dialog med relevante ressurser hos helseforetak, leverandør og teknisk personell
- Kjennskap til arkitekturmetodikk og -praksis innen IKT området

Varighet 18.02.2019 - 31.12.2019
Opsjoner Opsjon på forlengelse
Lokasjon Stavanger eller Bergen

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no