Stillingsbeskrivelse
- Oppdatering av ISO tegninger etter elektronisk oppmålings rapporter offshore ved bruk av Bluebeam samt modellering i PDMS m/ scannedata.
- Tegningene skal oppdateres for å ferdigstille prefabrikasjon ved ROS etter Re-Routing, oppmålingsrapporter og avvik på halvfabrikkerte Spooler.

Kvalifikasjoner
- Bør ha erfaring fra Brownfield pipe design inklusiv håndtering av scannedata/oppmålingsrapporter.
- Vi jobber i et hektisk miljø hvor det er høyt fokus på ukentlige leveranser.

Varighet Snarest - 1 år
Lokasjon Stavanger

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no