Stillingsbeskrivelse
- Organisere møter og workshops med teamet og prosjektets interessenter inkludert ledergrupper, andre prosjekter og sluttbrukergrupper
- Hjelpe til med å planlegge SCM-siden av SAP-implementeringen
- Utarbeide og opprettholde plan for opplæring av brukere som påvirkes av endringene
- Koordinere, følge opp og støtte et team av SCM superbrukere med aktiviteter relatert til opplæring, support og kommunikasjon av endringer
- Være kontaktpunkt mot SAP prosjektet sentralt innen områdene opplæring, support og kommunikasjon av endringer
- Hjelp til statusrapportering
- Hjelp til utarbeidelse av presentasjoner som skal brukes i informasjonsmøter / for kommunikasjon

Kvalifikasjoner
- Supply Chain Management i olje & gass er en fordel, men ikke et krav
- Endringsledelse
- Opplæring, kjennskap til utarbeidelse av opplæringsmateriell, publisering av materiale og dokumenthåndtering/struktur
- Erfaring fra roller som prosjektleder / PMO / teamleder
- God forståelse for hvordan ny teknologi påvirker arbeidsprosesser og organisasjon

- Strukturert og effektiv
- Selvgående og initiativtakende
- Er forbedringsfokusert og løsningsorientert
- Tør å utfordre

Varighet 01.03.2019 - 30.04.2020
Lokasjon Stavanger

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no