Stillingsbeskrivelse
- Utarbeidelse av for UFD, PFD og P&ID
- Dimensjonering av prosessutstyr
- Prosessimuleringer
- Tegning av prosessdokumentasjon, P&ID
- Utarbeidelse av dokumentasjon og rapporter

Kvalifikasjoner
- Master- eller bachelorgrad innen relevant fagområde
- 10-15 års erfaring innen olje og gass relatert virksomhet
- God erfaring fra arbeid med vedlikeholds og modifikasjonsarbeid, og offshore prosessystemer
- Erfaring med simuleringsverktøy som HYSYS og Flarenet
- Erfaring med tegning i Microstation er en fordel
- God kjennskap til relevante regelverk og standarder, som eksempel PTIL, NORSOK og API standarder

- Evne til å arbeide både selvstendig og i grupper
- Multidisiplin forståelse og gode samarbeidsevner
- Proaktiv og engasjert
- Gode mellommenneskelige egenskaper, bidra til å skape et godt faglig miljø
- Norsk muntlig / skriftlig er en fordel

Varighet ASAP - 31.12.2020
Lokasjon Bergen

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no