Stillingsbeskrivelse
Arbeidsoppgaver vil blant annet omfatte (listen er ikke uttømmende):
- Sikre at teknisk dokumentasjon (ProArc, eSAM) styres i henhold til krav og prosjektets rutiner.
- Utarbeide og vedlikeholde prosjektspesifikk dokumenthåndteringsprosedyre (PDP) slik at krav i kontrakt samt eventuelle endringer som påvirker dokumentstyring blir ivaretatt. Samarbeide med leverandør for å optimalisere informasjonsflyt.
- Være kontaktpunkt mot Document manager i Siemens
- Bistå prosjektet med å utarbeide nødvendige dokumentplaner samt sikre at disse holdes oppdatert. Følge opp dokumentplaner mot leverandør og internt i prosjektet.
- Rapportere status og fremdrift på teknisk dokumentasjon til prosjektleder. Særlig ansvar for å avdekke avvik og forsinkelser.
- Sikre at rutiner og verktøy støtter prosess for gjennomgang av teknisk dokumentasjon mellom leverandører og prosjektet.
- Sikre at nødvendige maler for teknisk dokumentasjon blir utarbeidet og forvaltet slik at sporbarhet ivaretas.
- Bistå fagansvarlig administrativ dokumentasjon (tekniske avklaringer, endringsordre, avvikssøknader, brev, møtereferater m.v) med oppsett av prosjektarkiv i Public 360 og eSAM.
- Sikre at krav og rutiner for administrativ dokumentasjon etterleves.
- Bistå prosjektet med oppsett av samhandlingsrom i eSAM for å understøtte rutiner for håndtering av grensesnittdokumentasjon mot leverandører.
- Bistå prosjektet med oppsett og forvaltning av arbeidsrom (Sharepoint) for å understøtte rutiner for håndtering av intern grensesnittdokumentasjon.
- Veiledning, opplæring og støtte innen dokumentstyring.

Kvalifikasjoner
- Høyere utdanning innen ingeniørfag, arkivfag eller liknende fagområder. Relevant kompetanse kan kompensere for manglende utdanning.
- Erfaring fra arbeid med teknisk dokumentasjon, styring av dokumentasjon i store prosjekter (NTK/EPC)
- Kunnskap om revisjonshåndtering av prosjekt- og anleggsdokumentasjon
- Ferdigheter i avansert Office
- Erfaring med ProArc og Public 360
- Gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner

Det er en fordel med:
- Erfaring fra oppstart av prosjekter
- Erfaring med prosjektledelse
- Erfaring med styring av tekniske prosesser
- Kunnskap om konfigurasjonsstyring av teknisk dokumentasjon

Varighet Snarest, eller etter nærmere avtale - inntil 2 år med opsjon på 6 mnd.
Lokasjon Oslo

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no