Stillingsbeskrivelse
På grunn av økende arbeidsmengde ser vi etter prosessingeniører med erfaring fra vedlikeholds- og modifikasjonsprosjekter på norsk sokkel.
- Utarbeidelse av for UFD, PFD og P&ID
- Dimensjonering av prosessutstyr
- Prosessimuleringer
- Tegning av prosessdokumentasjon, P&ID
- Utarbeidelse av dokumentasjon og rapporter

Kvalifikasjoner
Krav til utdannelse: Bachelor- (eller master-) grad innen relevant fagområde.

Krav til arbeidserfaring:
- 5 års erfaring innen olje og gass relatert virksomhet
- God erfaring fra arbeid med vedlikeholds og modifikasjonsarbeid
- God kunnskap om offshore prosessystemer
- Erfaring med simuleringsverktøy som HYSYS og Flarenet
- Erfaring med tegning i Microstation
- God kjennskap til relevante regelverk og standarder, som eksempel PTIL, NORSOK og API standarder

Krav til kvalifikasjoner:
- Evne til å arbeide både selvstendig og i grupper
- Multidisiplin forståelse og gode samarbeidsevner
- Proaktiv og engasjert
- Gode norskkunskaper, både muntlig og skriftlig
- Gode mellommenneskelige egenskaper, bidra til å skape et godt faglig miljø

Varighet ASAP - 31.12.2019
Lokasjon Bergen

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no