Stillingsbeskrivelse
- Oppfølging av kontraktors arbeider
- Bistand ved faglige spørsmål i prosjektering og i utførelse av arbeider
- Deltakelse i risikoanalyser/risikovurderinger
- Deltakelse og bistand ved vernerunder og oppfølging av tiltak
- Deltakelse og bistand ved gjennomføring av SJA
- Deltakelse i interne og eksterne møter med tema SHA
- I tillegg til ovenstående arbeidsoppgaver kan leder pålegge gjennomført arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under fagområdet.

Kvalifikasjoner
- Minimum 10 års erfaring innen SHA/HMS
- Minimum 5 års erfaring på bygge- og anleggsplass.
- Relevant høyere utdanning. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
- Gjennomført Koordinatorskolen eller tilsvarende opplæring i HMS-regelverk med vekt på Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter (Internkontrollforskriften og Byggherreforskriften).
- Erfaring fra gjennomføring av risikoanalyser og metoder knyttet til dette
- Ønskelig med erfaring i oppfølging av jernbanetekniske arbeider
- Ønskelig med erfaring med totalentrepriser fra byggherre
- Ønskelig med erfaring fra prosjekter med flernasjonale aktører
- Ønskelig med erfaring som KP og/eller KU
- Ønskelig med erfaring i bruk av Synergi
- Erfaring med norsk og engelsk arbeidsspråk (muntlig og skriftlig).

Varighet: snarest - 31.12.2019
Opsjoner: 1 + 1 år
Lokasjon: Oslo - Åsland

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no