Stillingsbeskrivelse
- Ansvarlig for telecomdisiplinen i prosjektet (telecom lead)
- System design og oppfølging av telecomsystem
- Teknisk ansvarlig for telecompakker
- Følge opp leverandører og leverandørdokumentasjon
- Grensesnitt mot andre disipliner
- Delta i FAT, SAT og befaringer offshore eller på site

Kvalifikasjoner
- Utdannelse innen telekommunikasjon, automasjon eller elektro på master- eller bachelornivå
- Erfaring innen telekommunikasjon på modifikasjonsprosjekt på norsk sokkel.
- Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
- God i engelsk, både skriftlig og muntlig

Varighet ASAP - 31.12.2020
Lokasjon Haugesund

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no