Stillingsbeskrivelse
- Kunde trenger en solid kandidat med erfaring innenfor project completion (systematisk ferdigstillelse) og god teknisk forståelse innenfor fagdisiplinene elektro og automasjon.
- Øvre Årdal (første uke i Oslo kan være en fordel)
- Stillingene vil rapportere i det daglige arbeid til prosjektlederen og ellers til Head of Completion i kundens projects som vil også gi faglig støtte innenfor completion.

Oppgaver:
- Bidra til en sikker og effektiv gjennomføring av mekanisk ferdigstillelse (Mechanical Completion: MC), uttesting og idriftsettelse (Commissioning)
- Lær opp kontraktorer i prosessen for ferdigstillelse og i Pims CMS
- Videreutvikle databasen i prosjektets ferdigstillelsessystem Pims CMS (Completion Management System) ved å skaffe oppdatert prosjekteringsunderlag fra kontraktorer og import i Pims CMS
- Opprette sjekklister for verifikasjon av ferdigstillelse på produksjonssted og på anlegg: Mechanical Completion CheckLists (MCCL) og Pre-Commissioning Check Lists (PCCL)
- Delta i utvalgte MC inspeksjoner og aktiviteter i anlegget
- Bidra til planlegging og oppfølging av entreprenørenes ferdigstillelse og uttesting.
- Koordinering av aktiviteter mellom kontraktorer, prosjektteam og drift
- Utstede og følge opp Ready For Commissioning Certificates (RFCC), Livening-Up Notice (LUN) basert på Hydro’s Beste Praksis
- Planlegge og fasilitere overlevering av commissioning pakker til driftsorganisasjonen.
- Samle dokumentasjon i RFO (Ready For Operation) Dossiers.
- Holde oppdatert status på ferdigstillelse og punch items i Pims CMS
- Sikre en uniform gjennomføring av prosessen for ferdigstillelse i prosjektet
- Bidra til ukentlig og månedlig rapportering

Kvalifikasjoner
- Relevant teknisk utdanning og multidisiplin forståelse, god teknisk forståelse innenfor fagdisiplinene elektro og automasjon.
- Minimum 3 års erfaring fra tilsvarende oppgaver inkludert aktiv bruk av Pims CMS
- Evne til å kommunisere effektivt på norsk og engelsk
- Erfaring fra landbasert industri er en fordel.

Varighet 23.04.2019 - 31.07.2019
Lokasjon Øvre Årdal

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no