Stillingsbeskrivelse
- Etablere og lede prosjektorganisasjonen eller deler av et prosjekt
- Kunne ivareta rollen samt byggherrens representant
- Utøve prosjektstyring innenfor avtalte rammer, herunder økonomi-, usikkerhets-, fremdrifts og kontraktstyring
- Sørge for a rapportere løpende status (fremdrift, ressursforbruk, estimert gjenstaende arbeid)
- Utøve teknisk og økonomisk oppfølging samt rapportering av prosjektene
- Sikre at milepæler/leveranser blir gjort innen frister
- Sikre levering av nødvendig dokumentasjon til avtalt tid
- Sikre gjennomføring av prosjektet innenfor gitte rammebetingelser
- Sikre etterlevelse av lover, forskrifter og retningslinjer (EK)
- lnvolvere og sikre eierskap hos prosjektdeltakere (og avdelinger/aktører med grensesnitt)
- Kunne ha et overordnet ansvar for koordinering og oppfølging av byggelederne i ett større prosjekt som har komplekse grensesnitt mellom entreprisene.
- Sikre god kommunikasjon i prosjektet, og avholde prosjektmøter

Kvalifikasjoner
Kunde ønsker en prosjektleder med bakgrunn fra bygg og anlegg. Prosjektlederen må kunne vise til gjennomføring av vellykkede prosjekter som involverer mange interessenter og flere faggrupper. Tilbudt kandidat bør være utdannet innen bygg/anlegg. Det er en stor fordel om prosjektleder også har gjennomført prosjekter som omfatter eller har grensesnitt til infrastruktur for bane og støy og miljøtiltak. Det er også en stor fordel med kjennskap til det regelverket som kunde er underlagt, tekniske regelverk og/eller skinnegående transport/sporrelaterte prosjekter.

Varighet ASAP - 03. 2021 (Estimert omfang er 50% til 1. oktober og deretter 100% til mars 2021, med mulig nedtrapping av stillingsprosent mot slutten av oppdraget.)
Opsjon Mulighet for forlengelse ut prosjektets levetid.
Lokasjon Oslo

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no