Stillingsbeskrivelse
En av våre kunder søker en Senior planlegger.

Kvalifikasjoner
Dataverktøy: MS project

Varighet Snarets - 1 års varighet

Lokasjon Lysaker m/noe reis til Danmark

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no