Stillingsbeskrivelse
En av våre kunder ser etter senior sikkerhetsingeniører med erfaring fra vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid på norsk sokkel.

Posisjonen skal kunne bære disiplinansvar for teknisk sikkerhet i egne prosjekter, samt bistand og sarbeid i disiplinen.

Eksempel på ansvarsområder i studie- og prosjekteringsfase av prosjekter i vedlikeholds- og modifikasjonsavtalen:
- Aktiv og passiv brannbeskyttelse
- Områdeklassifisering og tennkildekontroll
- Brann og gassdeteksjon
- Rømning, evakuering og redning
- Teknisk arbeidsmiljø
- Ytre miljø

Kvalifikasjoner
- Bachelor- (eller master-) grad innen relevant fagområde. Petroleumsrelatert utdanning med sikkerhet som hovedretning, eller branningeniør.
- Minimum 4 års arbeidserfaring
- God erfaring fra vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid
- God kjennskap til relevante regelverk og standarder, som eksempel PTIL, NORSOK og ISO standarder
- Erfaring med HAZOP, HAZID og Design Review
- God kjennskap til Equinors systemer og selskapsspesifikke krav
- Erfaring med Pipenet er en fordel
- Kunnskap om teknisk arbeidsmiljø og ytre miljø er en fordel

Andre kvalifikasjoner
- Evne til å arbeide både selvstendig og i grupper
- Multidisiplin forståelse og gode samarbeidsevner
- Proaktiv og engasjert
- Gode norskkunskaper, både muntlig og skriftlig

Varighet 14.01.19 - 31.12.19 med mulighet for forlengelse
Lokasjon Bergen

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no