Stillingsbeskrivelse
- Forberede arbeidspakker i SAP for offshore-utførelse i henhold til planen
- Arbeidspakkene skal inneholde all informasjon og prosedyrer som kreves for å utføre arbeidet
- Koordinere innkjøp av reservedeler og rekvisita som kreves for drift og vedlikeholds utførelse
- Bistå i arbeidsforberedelse av identifiserte og prioriterte arbeidspakker, inkludert ressurs behov, materialister, verktøyliste etc i rullerende plan. SAP er arbeidsverktøy
- Adressere, forberede og koordinere en ukentlig oppdatert utgivelse av en rullende 14 dagers operative plan til offshore - dette inkluderer en endelig avklaring av aktiviteter og i forhold til relevante HMS-krav som er relevante for beredskap for alle arbeidsordrer offshore

Kvalifikasjoner

Varighet ASAP - 31.12.2019
Lokasjon Hammerfest

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no