Stillingsbeskrivelse
Bakgrunn om omfang av oppdraget:
Kunden har utarbeidet en overordnet plan for cyber- og informasjonssikkerhetsaktiviteter for 2019.
Dette utføres som et prosjekt i 2019, med mulighet for forlengelse i 2020. Denne stillingen skal følge opp gjennomføring av delaktiviteter i planen som treffer IT.

- Rollens overordnede mål er å delta inn i kundens sitt sikkerhetsprogram for 2019 med en mulig forlengelse videre i 2020
- Rollen vil bidra i et prosjektteam som kundens motpart til driftsleverandørens og andre leverandørers sikkerhetspersonell
- Rollen skal ha fokus på implementering og forbedring av systemtekniske sikkerhetsløsninger
- Bidra på å bygge og forbedre tekniske sikringstiltak som skal ivaretas under daglig drift av leverandøren av IT tjenester til kunden
- Rollen skal bidra på at IT løsningene har en leveransekvalitet som ivaretar viktige aspekter som konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet samt at disse etterlever lover og forskrifter og andre regulatoriske krav som er pålagt selskapet
- Beskrive tekniske krav og tiltak som skal hensynstas i prosjektet og innføring av nye løsninger
- Behovsavklaringer
- Kvalitetssikre løsningsforslag fra våre leverandører gjennom evalueringsprosesser og designmøter
- Påse at anskaffelser følger avtalt design, tekniske valg og oppfyller kommuniserte krav
- Følge opp anskaffelser/leveranser fra våre leverandører slik at de effektivt drives fremover med en kjent status
- Rollen innehar ingen operative driftsoppgaver
- Personellsikring, fysisk sikring av lokaler og utstyr og utvikling av sikkerhetsstrategier og policies er ikke underlagt IT

Kvalifikasjoner
- Høyskole/Universitet
- Minimum 5-10 års erfaring innen IT med en kombinasjon av områdene nettverkssikkerhet, brannmurteknologier og tekniske sikkerhetsløsninger
- Erfaring innen IT som konsulent/driftstekniker/spesialist/løsningsarkitekt innen nevnte teknologier
- Erfaring fra flere komplekse driftsmiljøer
- Erfaring med bruk av rammeverk som ITIL, COBIT eller LEAN
- Kurs/sertifiseringer innenfor områdene er en fordel, men ikke en forutsetning

Varighet 01.04.2019 - 31.12.2019, med mulighet for forlengelse i 2020
Lokasjon Stavanger eller Trondheim

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no