Stillingsbeskrivelse
- Rollens overordnede mål er å bidra på å forvalte applikasjoner i deres livssyklus
- Løpende håndtere, følge opp og løse tekniske oppgaver i Basic teamet
- Ved behov, koordinere driftsleverandører og andre for å løse feil/problemer knyttet til incidenter
og requester for basic applications
- Ved behov, kunne bidra som teknisk koordinator for å følge implementering av nye IT tjenester
som implementeres gjennom change løpet
- Delta og være bidragsyter i nødvendige interne IT forum

Kvalifikasjoner
Utdannelse:
- Høyskole / Universitet
- Dokumenterte kurs/sertifiseringer innenfor området er en fordel
- Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning

Erfaring:
- Minimum 5 års erfaring innen IT
- Erfaring med LEAN er en fordel
- Erfaring med bruk av rammeverk som ITIL
- Erfaring med IT applikasjonsforvaltning fra komplekse driftsmiljøer
- Erfaring med generelle skytjenester innenfor scopet SaaS og PaaS
- Erfaring med Microsoft Office365
- God kjennskap til eller erfaring med forvaltning av skytjenester IaaS og Azure spesielt
- God kjennskap til eller erfaring med drift/forvaltning av IT infrastrukturplattformer
- Kjennskap til/erfaring fra olje og gass sektoren med tilhørende applikasjoner vil være en fordel

Personlige egenskaper:
- Leveranseorientert, kundefokusert, serviceinnstilt
- Må både være selvgående og målrettet samt en utpreget lagspiller
- Godt over gjennomsnittlige evner i norsk og engelsk, skriftlig og muntlig
- Gode kommunikasjonsevner. Må evne å møte sluttbrukere med et ikke IT teknisk språk samt
leverandører med det motsatte
- Bør kunne utvise en strukturert tilnærming på oppgaver på nivå med erfaring som koordinator for
implementering av nye løsninger
- Må være komfortabel med flere rapporteringsveier

Varighet 01.07.2019 - 01.07.2020
Lokasjon Trondheim

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no