Stillingsbeskrivelse
Rollens overordnede mål:
- Være en utførende ressurs i SharePoint forvaltningsteamet, med både utviklingsoppgaver og SharePoint konfigurasjon
- Bidra på å forvalte Sharepoint løsninger i deres livssyklus

- Utføre SharePoint tekniske oppgaver basert på beslutninger tatt i forvaltningsteamet
- Delta aktivt i SharePoint forvaltningsteamet

Løpende håndtere, følge opp og løse tekniske Sharepointoppgaver
- Ved behov, koordinere driftsleverandører og andre for å løse feil/problemer knyttet til incidenter og requester for Sharepoint og Office365
- Funksjonell støtte til superbrukere/forretningen
- Utarbeide dokumentasjon og opplæringsmateriell
- Gjennomføre opplæring med superbrukere/forretningen
- Være rådgiver til forretningen i bruk av samhandlingsløsninger i Office 365
- Bistå forretningsanalytikerne med å avklare forretningens samhandlingsbehov slik at disse kan overleveres effektivt og tydelig til IT leveranse apparatet
- Være rådgiver og bidra i forbindelse med migrering av informasjon til SharePoint
- Ved behov, kunne bidra som teknisk koordinator for å følge implementering av nye IT tjenester som implementeres gjennom change løpet
- Påse at anskaffelser følger avtalt design, tekniske valg og oppfyller kommuniserte krav
- Rollen skal bidra på at IT løsningene har en leveransekvalitet som ivaretar viktige aspekter som konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet samt at disse etterlever lover og forskrifter og andre regulatoriske krav som er pålagt selskapet
- Delta og være bidragsyter i nødvendige interne IT forum

Kvalifikasjoner
Utdannelse:
- Høyskole / Universitet
- Dokumenterte kurs/sertifiseringer innenfor området er en fordel
- Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning

Erfaring:
- Minimum 5 års erfaring innen IT
- Erfaring med forvaltning av Sharepoint Online
- Erfaring med forvaltning av Microsoft Office365 porteføljen
- Erfaring med å bygge samhandlingsløsninger på Office 365 og/eller SharePoint, med eller uten koding
- God kjennskap til PowerShell og SharePoint API’er
- Erfaring med IT applikasjonsforvaltning fra komplekse driftsmiljøer (on-premise/cloud)
- Erfaring med bruk av rammeverk som LEAN, ITIL eller COBIT vil være en fordel

Personlige egenskaper:
- Leveranseorientert, kundefokusert, serviceinnstilt
- Må både være selvgående og målrettet samt en utpreget lagspiller
- Godt over gjennomsnittlige evner i norsk og engelsk, skriftlig og muntlig
- Gode kommunikasjonsevner. Må evne å møte sluttbrukere med et ikke IT teknisk språk samt leverandører med det motsatte
- Bør kunne utvise en strukturert tilnærming på oppgaver på nivå med erfaring som koordinator for implementering av nye løsninger
- Må være komfortabel med flere rapporteringsveier

Varighet 01.07.2019/etter sommeren - 30.06.2020
Lokasjon Stavanger, alternativ Trondheim

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no