Stillingsbeskrivelse
- Utarbeide retningslinjer og spesifikasjoner for sikkerhets og automasjonssystemer (SAS)
- Definere og utarbeide løsninger for PDCS systemer inkl. Signalinterfacet mellom elektro og SAS
- Utarbeide Funksjonsbeskrivelser (FS), IO liste, signallister og tilsvarende
- Deltakelse på FAT og SAT

Kvalifikasjoner
- Minimum Bachelor eller høyere, teknisk fagskole eller lang relevant erfaring kan i noen tilfeller vurderes.
- Minimum 5 års erfaring med automasjonsleveranser fra modifikasjons og gjennomføringsprosjekt offshore.
- Erfaring og inngående kjennskap til automasjonsdesign og relevante standarder som NORSOK, ATEX, PTIL, IEC61850 og Equinors (tidligere Statoil) Tekniske kravspesifikasjoner (TR’er).
- Erfaring fra å utarbeide SAS underlag som funksjonsbeskrivelser (FS) og signalinterfacet mellom SAS og elektrosystemene, og derav kommunikasjon med leverandør av tavler og MCC’er.
- Erfaring med ABB (elektro) og Siemens (SAS) er en fordel.
- Erfaring fra samarbeid med og FAT hos kontrollsystemleverandør er ønskelig.
- Krav til verktøy; MS office, STID, Procosys
- Kurs; FSE inkl. Praktisk HLR, EX kurs
- Godt norsk og engelsk skriftlig og muntlig.

Varighet ASAP - 1 år
Lokasjon Sandefjord/Brevik

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no