Description
- Helhetlig ansvar for oppdrag i Equinor MMO rammeavtale, herunder deltakelse i studier, feltbefaring, detaljdesign av løsning og utarbeidelse av jobbkort for installasjon
- Oppdatere tag info i TIME, STID og ProCoSys
- Oppdatering av STIDEle
- Utføre beregninger i Febdok og Tracecalc
- Tegning av egne CAD tegninger i Microstation
- Enkel modellering i PDMS
- Utarbeide teknisk underlag til underleverandører inkludert beskrivelse av forutsetninger, designkriterier og spesifikasjon av funksjonalitet
- Innhente og vurdere tilbud i samarbeid med innkjøper
- Vurdere behov for installasjonsmateriell
- Beskrive forslag til testing, igangsetting og overlevering av utstyr

Qualifications
- Min. Bsc grad og min.5 års relevant erfaring ( erfaring med å arbeide inn mot Equinor systemer, samt beherske norsk som arbeidsspråk)
- Oppdatere taginfo i STID, ProCoSys og erfaring med beregninger i Febdok
- Kjennskap til kraftdistribusjon på offshore installasjoner
- Høyspent, lavspent og UPS-systemer (ønskelig med kjennskap til styrings- og sikkerhetssystemer for kraftdistribusjon på offshore installasjoner)
- Kandidat må være kvalifisert for og ha mulighet til å reise offshore for befaring og utprøving
- God kjennskap til både jobbsetting og rekvirering av materiell i MIPS
- Kandidat må kunne jobbe selvstendig i mindre studier og med utarbeidelse av jobbkort for installasjon inkludert
- IT kunnskaper: MicroStation, MIPS, SAP, TIME, STID, Febdok
- Språk: Norsk og Engelsk
- Offshore kurs: Ja

Duration ASAP - 18.02.2020
Location Bergen

Visit Inside Omega to browse the unique advantages available to our team. InsideOmega.com