Stillingsbeskrivelse
- Disiplinansvar i gitte prosjekter
- Utarbeidelse av design (3D modell og fabrikasjonstegninger)
- Utføre disiplinsjekk/tegningsjekk
- Arbeide med studier, gjennomføringersprosjekter og mindre vedlikeholds porsjekter
- Utarbeide studierapport og presentasjoner
- Utarbeide time estimat
- Materialbestilling og vektregistrering
- Utarbeidelse av fabrikasjonspakker og arbeidspakker for installasjon
- Offshore survey

Kvalifikasjoner
- Master eller bachelor grad som struktur ingeniør
- Minimum 10 års erfaring innen offshore relaterte prosjekter i Norge. (For konsulenter vurderes kandidater med ned til 5 års erfaring)
- Erfaring som DRE (disiplin ansvarlig ingeniør - struktur)
- Erfaring innen PDMS design og Microstation 2D/3D
- Erfaring fra offshore survey
- God kjennskap til NORSOK
- Noe kjennskap til Eurocode og DNV-standarder er ønskelig
- Noe kjennskap til analyseprogrammer som STAAD.Pro og/eller Sesam GeniE; ønskelig
- Office standard software

Required Qualifications:
- Flytende språk kunnskaper på norsk og engelsk muntlig og skriftlig
- Evne til å se helhetlig prosjekt på tvers av disipliner
- Selvstendig og tar personlig ansvar for å oppnå gode resultat
- Offshore sertifikat for utreise på norsk sokkel
- Er en lagspiller og er åpen for dialog og konstruktive diskusjoner

Varighet Snarest - 31.12.2020
Lokasjon Stavanger

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no