HMSREG er et verktøy som skal benyttes innenfor bygg og anleggsprosjekter for å skaffe oversikt over leverandører, mannskap, samt etterlevelse av seriøsitetskrav og kontraktkrav. Systemet bidrar i arbeidet med å forebygge arbeidslivskriminalitet og sosial dumping innenfor risikoutsatte bransjer.

Stillingsbeskrivelse
- Hovedformål er å bistå praktisk med implementeringen av HMSREG i Bane NOR
- Lære seg HMSREG i Pims (med bistand fra HMSREG-teamet)
- Oppstart og opplæring for læringsprosjektene som velges ut av Bane NOR
- Drive bruken av HMSREG i prosjektene fremover
- Support, bistand og oppfølging underveis i prosjektene både mot interne ressurser i Bane NOR og mot underleverandører som skal inn i løsningen
- Innspill til kommunikasjon internt og eksternt, eks. leverandørinformasjon og forventninger til bruken og oppfølging av verktøyet
- Innspill til justering og endring av rutiner og prosesser – bistå i arbeidet med «Bane NOR» standard for bruk av HMSREG
- Bidra i arbeidet med å planlegge implementering av Bane NOR totalt

Kvalifikasjoner
Det er ønskelig at kandidaten har:
- Organisasjons- og forretningsforståelse
- Bistått med endringsledelse, implementering av nye IT systemer
- Evnen til å skape engasjement og motivere prosjektdeltagerne til å ta i bruk HMSREG
- Evner å gjøre seg kjent med rutiner for gjennomføring av bygg og anleggsprosesser hos Bane NOR
- Evne til å skjære gjennom, og sikre progresjon for de avtalte arbeidsoppgavene

Varighet Snarest - 31.12.2019
Lokasjon Oslo

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no