Stillingsbeskrivelse
- Utarbeide designunderlag og oppdatere tegningsunderlag
- Utarbeide teknisk spesifikasjon for innkjøp
- Utføre systemanalyser og beregninger innen last, kortslutning og dimensjonering
- Utarbeide design underlag i en studiefase med tanke på videre detaljering i eterkant
- Utarbeide teknisk spesifikasjon for innkjøp

Kvalifikasjoner
- Erfaring med prosjektering av elektriske anlegg innen olje og gassindustri eller landbasert industri
- God multidisiplin forståelse
- Bachelor eller høyere innenfor elektrofaget
- Kunne beherske norsk skriftelig og muntlig språk er ønskelig

Varighet 01.01.2019 - 31.12.2019
Lokasjon Sandefjord

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no