Stillingsbeskrivelse
- Prosjektleder vil få ansvar for og oppgaver knyttet til enkeltprosjekter eller et sett av aktiviteter som skal planlegges og følges opp innenfor IKT infrastruktur og sikkerhetsdomene.
- Ansvarlig for planlegging, styring, oppfølging og rapportering på team, leveranser og aktiviteter knyttet til anskaffelser innenfor kundens systemportefølje
- Lede en prosjektgruppe iht. avtalt organisering og planverk
- Utarbeide prosjektmandat, inkludert bla. planer, estimater, prosjektorganisering, arbeidsform, informasjonsdeling og risikovurdering.
- Følge opp prosjektet og prosjektleveranser ift. fremdrift, kostnader og kvalitet
- Utarbeide statusrapporter, møtereferater og andre administrative dokumenter knyttet til planlegging og oppfølging av prosjekter
- Rapportere prosjektet status til prosjektet styringsgruppe og til Manager IT-Projects
- Eskalere issues og risikofaktorer iht. kundens styringsstruktur
- Gjennomføre relevante kommunikasjonsaktiviteter
- Koordinere aktiviteter mellom forretningssiden og ulike IT leverandører

Kvalifikasjoner
- Høyskole/Universitet
- 5-10 års erfaring med prosjektledelse
- Erfaring fra teknisk ledelse, systemdesign, sikkerhetskartlegging og implementering av store, komplekse og kritiske infrastrukturløsninger.
- Erfaring med og kompetanse på utarbeidelse av arkitektur og ivaretakelse av sikkerhet i kritiske systemer
- Erfaring med oppfølging og utbedring av identifiserte svakheter med konsekvenser for sikkerhet.
- Erfaring med prosjektledelse knyttet til infrastruktur- og sikkerhetsløsninger
- Erfaring med prosjektledelse av ulike systemanskaffelser (forretningsapplikasjoner) vil også være en fordel
- Kurset og sertifisert på ITIL eller tilsvarende rammeverk er en fordel
- Kurset og sertifisert på prosjektledelse er en fordel
- God forståelse (sertifisering er en fordel) innenfor informasjonsarkitektur
- God forståelse av og erfaring med IT infrastruktur fra prosjekt eller drift er en fordel
- Erfaring med innkjøpsprosesser og økonomiprosesser er en fordel
- Erfaring fra olje- og gassektoren og oljeapplikasjoner er en fordel.

Personlige egenskaper:
- God forståelse for IT løsninger og deres formål
- Målrettet og kundefokusert, god på «stakeholder management»
- Leveranseorientert og selvgående, men også utpreget lagspiller
- Lederegenskaper
- Gode kommunikasjonsegenskaper og «soft skills» egenskaper
- Beherske norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig.
- Må like å jobbe strukturert med oppfølging
- Må sette pris på varierte oppgaver, samt være komfortabel med flere rapporteringsveier
- Fleksibel ift. reising

Varighet Snarest - 31.12.2019
Opsjoner Mulighet for forlengelse
Lokasjon Stavanger, Trondheim eller Oslo

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no