Stillingsbeskrivelse
- Bygge gode relasjoner mot drift, Asset Integrity og andre avdelinger, både internt og eksternt
- Kvalitetssikring og forbedring av forebyggende vedlikeholdsaktiviteter og programmer
- Kvalitetssikring av barrierenotifikasjoner, prioritering og klassifisering
- Forvaltning og forbedring av vedlikeholdskonsepter og strategier
- Tilrettelegging for effektivisering og digitalisering
- Være en synlig og verdiskapende avdeling for ledelse, anleggsintegritet og operasjonsmiljøene for kunden
- Levere gode tjenester og utfordre med god kompetanse innen vedlikehold og gjeldende reglement til drift

Kvalifikasjoner
- Bachelor/Mastergrad i relevant disiplin, gjerne med tilleggsutdanning innen ledelse/økonomi
- Erfaring med fasilitering av tverrfaglige workshops
- Evne til å jobbe med forbedringer i et kort og langt perspektiv 2-5 års ledererfaring
- 5-15 års erfaring fra vedlikehold eller regularitet, operasjons- eller endringsledelse i O&G driftsmiljø
- Kjennskap til sentralt lovverk og standarder innen vedlikeholdstyring f. eks Norsok Z-008
- God kjennskap RCM analyser og verktøy
- Erfaring med bruk av SAP Plant Maintenance
- Meget gode norsk og engelsk kunnskaper

Personlige egenskaper
- Evne til å bygge gode relasjoner på tvers av fag og avdelingsgrenser
- Gode kommunikasjonsferdigheter
- God faglig og tverrfaglig forståelse

Varighet 03.02.2019 - 31.12.2019
Lokasjon Stavanger

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no