Stillingsbeskrivelse
HMS
- Kontrollere at HMS krav blir fulgt og at disse er en del av de daglige rutiner.
- Utføre plikter iht. ‘HSE my responsibility’
- Rapportere avvik og forbedringspotensialet
- Delta i toolboxmøter

Kvalitet
- Implementere kvalitetsstandardene til prosjektet og sørge for at arbeid utføres iht. spesifisert standard.
- Utsjekk i forbindelse med entreprenørs interne sjekklister og installasjonskrav fra leverandører.
- Utarbeide NCR ved kvalitetsavvik.
- Gi input til MCCR-lister. Oppdatere kundes sjekklister i samarbeid med MC.

Teknisk, oppfølging og kommunikasjon
- Holde entreprenør regelmessig oppdatert om prosjektets aktiviteter og aktivt søke informasjon om andre disipliners aktiviteter.
- Utarbeide oppdaterte arbeidsbeskrivelser og sørge for at arbeid utføres iht. disse.
- Informere entreprenør om design utvikling og milepæler.
- Gi input på kunde behandling i møte med Aibels kunde.
- Være kritisk til uønsket adferd, kvalitet. Men gi positive tilbakemelding ved godt utført arbeid.
- Rapportere til leder om status på aktiviteter og planlegge kritiske aktiviteter som har innvirkning på prosjektet.
- Delta i og følge opp toolboxmøter.
- Ivareta ett sikkert arbeidsmiljø og kontrollere arbeidstillatelser.
- Kontrollere og evaluere bemanning og material leveranser I forhold til planlagte aktiviteter
- Kontrollere og koordinere alle aktiviteter innenfor ansvarsområde. Sikre at leveranser i er i samsvar med prosjektets krav
- Sørge for at det opprettholdes ett positivt arbeidsmiljø.

Fremdrift og produktivitet
- Sørge for at disiplinenes aktiviteter møter prosjektets planlagte ferdigstillelses datoer.
- Opprettholde optimal bemanning med rett kompetanse
- Dag for dag planlegging for å levere iht. level 5 plan
- Sikre full utnyttelse av ressurser.

Kost og budsjett
- Sikre at mengde budsjettet opprettholdes innenfor 15%
- Følge opp at post beskrivelse stemmer med materialkvalitet og mengde på site
- Identifisere og implementereforbedringer og kost besparelser
- Rapportere budsjett overskridelser pr. Post I MTO

Generelle krav
- Ansvar kan ikke delegeres til leverandør
- Kvalitet og HMS ansvar går i linjen.

Kvalifikasjoner
- Fagbrev/teknisk fagskole Bygg, Mesterbrev innen fag nevnt i arbeidsbeskrivelse, alternativt Bachelor med byggeledererfaring.
- Mer enn 7 års erfaring fra oppfølging av arbeider innen bygg
- Kunnskap om fasadeprodukter og byggsystemer for industribygg.
- Kunne bruke informasjon fra romskjema, dørskjema og postbeskrivelser.
- Kunne bruke Microsoft Office program, DAK verktøy for utarbeidelse av 2D tegninger.
- Være i stand til å sette seg inn i og videreføre krav ang. EMC og EMF fra kunde.
- Grunnleggende engelsk kunnskaper.

Varighet 01.11.2019 - 01.06.2020
Lokasjon Haugesund

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no