Stillingsbeskrivelse
Rollen innebærer å administrere og oppdatere ulike planer (langsiktig hovedplan (1-6 år), operasjonsplan (0-90 dager) og arbeidsordreplan (0-4 uker)) for installasjonene.
- Etablere og vedlikeholde av planer i Safran Projects
- Sørge for utarbeidelse av planer
- Fasilitering av planmøter med relevante aktører inn mot innstallasjonene
- Kvalitetssikring av input til plan og risikostyring
- Koordinering mellom involverte aktører
- Bidra til implementering, brukerstøtte og vedlikehold av felles planstruktur/-hierarki og planverktøy/datasystemer
- Bidra til utvikling av beste praksis innen planlegging og vedlikeholdsstyring, herunder evaluering av plangjennomføring i samarbeid med driftsorganisasjonen offshore

Kvalifikasjoner
- Gode kommunikasjonsevner på norsk
- Erfaring med Safran Projects
- Erfaring med SAP
- Ønsker personell med minimum bachlorgrad
- Herlst med erfaring fra olje og gassindustrien

Varighet15.08.2019 - 15.06.2020
Lokasjon Stjørdal

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no