Stillingsbeskrivelse
- Koordinere materialer, verktøy og utstyr nødvendig ifb. med arbeidet. Bidra til god fremdrift på levering av material og verktøy i forkant av installasjonsstart, samarbeide proaktivt med organisasjonen.

Oppfølging Prosjektmateriell
- Følge opp registrering av behov overfor Engineering
- Følge opp rekvisisjon- og PO-status overfor Innkjøp

Oppfølging Fabrikasjon
- Undersøke tilgjengelig prefab materiell ved behov
- Følge opp rekvisisjon- og PO-status overfor Innkjøp ved behov
- Følge opp at prefab-verksted gjør uttak av materiell i IFS («issue» materiell)
- Koordinere forsendelse av fabrikasjon: bestille lastebærer, lage transportordre, bestille og følge opp transport, melde inn forsendelse til base.
- Støtte mot offshore personell
- Følge opp at Verktøypool (VP) tar aksjon på verktøybestillinger gjort av offshore personell
- Følge opp at offshore personell tar mottak på transportordre
- Følge opp at offshore personell gjør uttak av materiell i IFS («issue» materiell)
- Følge opp retur av verktøy, materiell og eksternt leieutstyr. Informere VP, lager Stord eller Innkjøp om status på retur

Generell
- Bestille transport fra underleverandører til vårt lager eller direkte til base, eller mellom fabrikasjonsverksteder
- Innhente cargonummer for sending med helikopter
- Mottak av Innkjøpsordrer (PO)
- Utreise offshore ved behov

Stillingen krever samarbeide med; Engineering, Innkjøp, Installasjonsleder Onshore, Installasjonsleder Offshore, Sveiseingeniør/ Prefab-Koordinator, Prosjektledelse.

Kvalifikasjoner
- Fagbrev
- Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
- Min. 5 års relevant erfaring innen logistikk eller installasjon er ønsket.
- Norsk språk
- Gode evner til å motivere og kommunisere med andre mennesker
- Målrettet og systematisk
- God faglig og tverrfagligforståelse
- Gode evner til å motivere og kommunisere med andre mennesker
- Åpen til sinns og analytisk av legning


Varighet 01.04.2019 - TBA
Lokasjon Bergen

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no