Stillingsbeskrivelse
‐ Jobbe mot 3dje partsprosjekter med flere bestemmende parter.
‐ Dokumentrådgiver arbeider tett med kundens prosjektleder i 3dje parts prosjekter
‐ Ansvarlig for å følge opp prosjektenes dokumentplan og FDV leveranse i tredjepartsprosjekter. Delta i både gjennomgang og godkjenning av leverandørs
dokumentplan (kontrollere formelle krav), og formidle kundens krav til dokumentasjon som bindeledd mellom kravstiller og leverandør
‐ Ivareta dokumentstyring og dokumentkontroll i prosjekter i henhold til gjeldende krav, slik de er nedfelt i kundens styringssystem
- Bistå med veiledning, opplæring og støtte innenfor dokumenthåndtering, både internt i prosjektet og eksternt mot leverandør
‐ Være pådriver i dokumentasjonsprosessen
‐ Bistå med administrative oppgaver og utvikling av nye løsninger innenfor kundens dokumentsystem.
‐ Bistå med import av eksisterende dokumentasjon til kundens dokumentsystem.
‐ Bistå med kursing og opplæring av andre brukere i kundens dokumentsystem

Kvalifikasjoner
- Relevant utdanning og bred erfaring med gjennomføring av dokumentasjonskontroll i utbyggingsprosjekter.
- Det er nødvendig med erfaring fra system for teknisk dokumentasjon, og må ha god erfaring med ProArc og eroom/samhandlingsrom.
- Videre er det nødvendig med gode datakunnskaper.
- Tilbudt ressurs må videre ha god teknisk forståelse, og evne til å kommunisere med fagpersoner.
- Det er en fordel med kjennskap til det regelverket kunden er underlagt, og erfaring fra sporrelaterte prosjekter

Varighet ASAP (senest 01.11.2017) - 31.10.2018
Opsjoner Mulig nedtrapping av stillingsprosent mot slutten av oppdraget
Lokasjon Tøyen, Oslo

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no