Stillingsbeskrivelse
- Utarbeidelse av struktur design og tegninger ved bruk av PDMS design og draft
- Oppdatere struktur tegninger i Microstation og PixEdit
- Strukturdesign i Cloudwork
- Offshore feltbefaring
- Utarbeidelse av arbeidspakker for prefab og installasjon
- Utarbeidelse av underlag for innkjøp
- Enklere strukturberegninger
- Koordinere med MC/Comm og Installasjonsmetode

Kvalifikasjoner
- Bachelor
- Min. 3 års erfaring med studier og gjennomføringssprosjekter innen V&M
- Flytende norsk - muntlig og skriftlig
- Selvstendig med god kjennskap til Aibel's arbeidsmetoder og verktøy
- Vant til å arbeide i team
- Kjennskap til Norsok og Eurocode
- God kjennskap til Equinor sine spesifikasjoner og tekniske krav
- Være kost- og planorientert
- Evner å arbeide systematisk og ryddig

Varighet Snarest - 31.12.2019
Lokasjon Bergen

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no