Stillingsbeskrivelse
- Bidra i utviklingen av våre løsninger.
- Løsningsdesign og teknisk arkitektur.
- Mentor for andre systemutviklere, interne ressurser og Global Sourcing.
- Kvalitetssikre leveranser gjennom testdrevet utvikling og kode gjennomgang.

Kvalifikasjoner
- Back-end utvikler:
Java EE, Spring/Camel, REST, Maven, etc.
jQuery, Angular, npm, etc.

- Dreven innen agile utviklingsmetoder og testdrevet utvikling.
- Høyskole, kombinert med relevant erfaring.
- Strukturert og løsningsorientert
- Faglig og sosialt engasjert
- Kommuniserer tydelig og skaper gode relasjoner med andre mennesker og finner som regel gode løsninger på komplekse problemstillinger
- Må kunne både engelsk og norsk

Varighet ASAP - 30.06.2018
Lokasjon Bergen

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no