Stillingsbeskrivelse
- Løsningsarkitekten er den som skal ha fugleperspektivet i AMK IKT prosjektet samt sikre at arkitekturoppgaver planlegges og utføres.
- Arkitekten skal lede arkitekturarbeidet (FIAT).
- Arkitekten skal være bindeledd mellom fagmiljøene og IT og forstå sammenhengene mellom virksomhet, prosess, informasjon og teknologi. Kunden vil stille med en nyansatt og uerfaren arkitekt som den innleide ressursen disponerer.
- Arkitekten er ansvarlig for utførelse av arbeid som pålegges av referansegruppe for arkitektur (referansegruppen består av erfarne representanter fra regionene).
- Arkitekten skal evaluere tilbyders svar på arkitekturkrav i AMK-IKT spesifikasjon og komme med innstillinger til prosjektledelse.
- Arkitekten skal delta i forhandlinger og håndtere oppfølgingsoppgaver.
- Arkitekten skal håndtere dialog med de tekniske miljøene i de fire helseregioner.
- Arkitekten skal håndtere dialog med tredjeparter f.eks DSB, Politiet, Brann, Avinor og Vegvesen.

Kvalifikasjoner
- Høyere relevant teknisk utdanning på høyskole/universitetsnivå (Master- eller Bachelor-nivå).
- TOGAF-sertifisering eller tilsvarende arkitekturrammeverk.
- Flere års erfaring fra systemutviklingsprosjekter for større organisasjoner med kompleks løsningsarkitektur.
- Kompetanse og erfaring med å vurdere robusthet av tilbudte løsninger/arkitektur.
- Kompetanse og erfaring med å vurdere tilbudte løsninger/arkitektur
opp mot eksisterende infrastruktur.
- Erfaring med Enterprise Architecture og SOA
- Erfaring med å implementere nye tekniske løsninger.
- Erfaring med arkitektur verktøy som ArchiMate, Visio eller lignende.
- Det er ønskelig med teknisk kompetanse på kommunikasjonsløsninger som inkluderer telefoni og radiosamband (ICCS).
- Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
- Erfaring med arkitekturarbeid fra spesialisthelsetjenesten.

Varighet Tentativ midten av juni 2019 - 31.12.2019
Opsjoner på forlengelse i inntil 2 år
Lokasjon Bergen, Oslo, Trondheim eller Tromsø

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no