Stillingsbeskrivelse
- Produsere nye tegninger og gjøre endringer på 2D dokumentasjon som Cause & Effect, System Control Diagrams (SCD) diagrams, Fire & Gas and safety system drawings, layout drawings, flow diagram etc for de fleste disipliner
- Produsere nye og revidere eksisterende P&ID'er for prosess
- Kunde og leverandørkontakt for å finne optimale løsninger
- Gjennomføre egenkontroll og disiplinkontroll av tegninger og documenter
- 3D modellering i PDMS

Kvalifikasjoner
- Videregående skole eller annen relevant utdanning

Krav til arbeidserfaring:
- Multidisiplin tegningserfaring
- Erfaring fra offshore relaterte prosjekter
- Erfaring med Equinors tekniske krav ifbm LCI
- Erfaring med ProCoSys, STID tag, STID doc, Microstation 2D
- Erfaring med 3D modellering er en fordel

Krav til kvalifikasjoner:
- Norsk og engelsk, muntlig/skriftlig
- Kjennskap til 2D microstation, ProCoSys, STIDtag, STID doc
- Fordel med kjennskap til 3D modellering

Varighet Asap - 30.06.2020
Lokasjon Bergen

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no