Stillingsbeskrivelse
- Budsjettering, budsjettoppfølging, regnskapsoppfølging, andre periodiske rapporter, prognoser, lønnsomhetsoppfølginger, analyser, gransking av investeringsoppgaver og utvikling av rutiner og systemer.
- Regnskapsrapportering.
- Analysere, følge opp resultat, overvåke lønnsomheten og enhetens indre effektivitet, samt bistå i utvikling og styring av enheten.
- Rapporterer til leder for Business Uniten

Kvalifikasjoner
- God erfaring og forståelse for alle økonomiske aspekter ved en konkurranseutsatt virksomhet.
- Noe ledererfaring. Erfaring fra IT-virksomhet. Gjerne software-utvikling
- Siviløkonom eller tilsvarende
- Foroverlendt og analytisk med gode samarbeidsevner
- Flytende norsk og engelsk

Varighet ASAP - 28.06.2019
Opsjoner
Lokasjon Oslo, Fornebu

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no