Stillingsbeskrivelse
HMS
- Kontrollere at HMS krav blir fulgt og at disse er en del av de daglige rutiner.
- Utføre plikter iht. ‘HSE my responsibility’
- Rapportere avvik og forbedringspotensialet
- Delta i toolboxmøter

Kvalitet
- Implementere kvalitetsstandardene til prosjektet og sørge for at arbeid utføres iht. spesifisert standard.
- Utsjekk i forbindelse med entreprenørs interne sjekklister.
- Utarbeide NCR ved kvalitetsavvik.
- Gi input til MCCR lister. Oppdatere kundes sjekklister i samarbeid med MC.

Teknisk, oppfølging og kommunikasjon
- Holde entreprenør regelmessig oppdatert om prosjektets aktiviteter og aktivt søke informasjon om andre disipliners aktiviteter.
- Utarbeide oppdaterte arbeidsbeskrivelser og sørge for at arbeid utføres iht. disse.
- Informere entreprenør om designutvikling og milepæler.
- Gi input på kundebehandling i møte med Aibels kunde.
- Være kritisk til uønsket adferd, kvalitet, men gi positiv tilbakemelding ved godt utført arbeid.
- Rapportere til leder om status på aktiviteter og planlegge kritiske aktiviteter som har innvirkning på prosjektet.
- Delta og følge opp toolboxmøter.
- Ivareta ett sikkert arbeidsmiljø og kontrollere arbeidstillatelser.
- Kontrollere og evaluere bemanning og materialleveranser i forhold til planlagte aktiviteter.
- Kontrollere og koordinere alle aktiviteter innenfor ansvarsområdet. Sikre at leveranser er i samsvar med prosjektets krav.
- Sørge for at det opprettholdes ett positivt arbeidsmiljø.

Fremdrift og produktivitet
- Sørge for at disiplinenes aktiviteter møter prosjektets planlagte ferdigstillelsesdatoer.
- Opprettholde optimal bemanning med rett kompetanse.
- Dag for dag planlegging for å levere iht. level 5 plan.
- Sikre full utnyttelse av ressurser.

Kost og budsjett
- Sikre at mengdebudsjettet opprettholdes innenfor 15%
- Følge opp at postbeskrivelse stemmer med materialkvalitet og mengde på site
- Identifisere og implementere forbedringer og kostbesparelser
- Rapportere budsjett overskridelser pr. post i MTO

Generelle krav
- Ansvar kan ikke delegeres til leverandør
- Kvalitet- og HMS-ansvar går i linjen.

Kvalifikasjoner
- Fagbrev, teknisk fagskole Anlegg alt. Bachelor med byggeleder erfaring
- Mer enn 7 års erfaring fra oppfølging av arbeider innen anlegg
- Sertifisert iht NS-EN 13670 UPK3
- Kunnskap om Støpeplaner, herdetiltak, forskaling/armerings lære og utførelsesklasser.
- Kunne bruke informasjon fra oppmålingsrapporter, masseregnskap og postbeskrivelser.
- Kunne bruke Microsoft Office program og 3D-filer for armering, god tegningsforståelse
- Grunnleggende engelsk kunnskaper

Varighet 01.09.2019 - 31.12.2019
Lokasjon Haugesund

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no