Stillingsbeskrivelse
- Bidra i prosjekt for Informasjonssikkerhets-forbedring og i avdeling for Informasjonssikkerhet
- Jobbe med IT, driftsleverandør og andre leverandørers drift- og sikkerhetspersonell
- Sikre kvalitet på Informasjonssikkerhet i implementering og forbedring av digitale løsninger
- Bidra med kunnskap og råd til planlagte sikkerhetskontroller og IT-tekniske løsninger
- Bidra til at IT løsningene har en leveransekvalitet som ivaretar viktige aspekter som konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet, samt at disse etterlever lover og forskrifter og som er pålagt selskapet
- Beskrive tekniske krav og tiltak som skal hensynstas i innføring eller endring av løsninger/systemer
- Kvalitetssikre løsningsforslag fra våre leverandører gjennom evalueringsprosesser og designmøter
- Påse at anskaffelser følger avtalt design, tekniske valg og oppfyller kommuniserte krav

Kvalifikasjoner
- Høyskole/Universitet
- Minimum 5-10 års erfaring innen IT- og Informasjonssikkerhet
- Informasjonssikkerhet som konsulent/spesialist/løsningsarkitekt
- styring av informasjonssikkerhet i komplekse driftsmiljøer
- Informasjonssikkerhet i Hybride driftsmiljø
- rammeverk for informasjonssikkerhet som ISO27001/2, NIST, eller tilsvarende
- gjennomføring av multifaglige forbedringsprosjekt innen Informasjonssikkerhet

Personlige egenskaper:
- Må evne både å være selvgående og kunne drive aktiviteter til ferdigstillelse
- Må fungere godt i en gruppe, samt være komfortabel med flere rapporteringsveier
- Godt over gjennomsnittlige evner i Norsk og Engelsk, skriftlig og muntlig
- Gode kommunikasjonsevner og evne til å diskutere med teknisk miljø, samt leverandører
- Må utvise en strukturert tilnærming på oppgaver på nivå med erfaring, som teknisk koordinator og kvalitetssikrer av de krav Informasjonssikkerhet stiller til IT løsninger
- Må kunne raskt opparbeide seg en konseptuell forståelse for IT løsninger
- Må ha evnen til å arbeide og planlegge langsiktig og systematisk

Varighet 01.04.2019 - 31.12.2019
Lokasjon Stavanger, Oslo eller Trondheim

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no