Stillingsbeskrivelse
- Ansvaret for å overvåke og kontrollere at prosjektet leverer dokumenter og tekniske data i henhold til kundes krav (TR2381/TR3111, early/final LCI), når det gjelder leveranse av commissioning-pakker (systemoverlevering) inkludert klarering av Engineering Deviation i EIS
- Veiledning av tag ansvarlige (både PRE og DRE) ang krav til utsignering av tag (flagg setting i EIS)
- Kontrollere kvaliteten på teknisk informasjon (data og formater)
- Oppfølging av LCI punch (interne og eksterne)
- Registering / oppfølging i Statoil systemer (STID, ProCoSys)

Kvalifikasjoner
- Høyere utdanning helst på universitetsnivå, kan erstattes med lang relevant erfaring
- Minimum 5 års erfaring innen LCI, fra prosjekter innen olje & gass sektor
- Erfaring med Commissioningpakke overlevering
- Erfaring fra ProArc, Procosys, STID, EIS, Microsoft Office og prosjektstøttesystemer
- Fleksibel og åpen for innspill
- Være proaktiv og resultatorientert
- Strukturert, nøyaktig og evne til å jobbe selvstendig i en hektisk hverdag
- Forståelse for prosjektgjennomføringsmetoder og informasjonsflyten i et EPC-prosjekt
- Kunne kommunisere godt skriftlig og muntlig på engelsk og norsk

Varighet 16.01.2017 - 30.04.2017
Lokasjon Oslo
Work-load 50%

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no