Stillingsbeskrivelse
Ansvarsområder/oppgaver som medarbeider forventes å ivareta:
- Etablere og lede prosjektorganisasjonen eller deler av et prosjekt
- Kunne ivareta rollen som byggherrens representant
- Utøve prosjektstyring innenfor avtalte rammer, herunder økonomi-, usikkerhets-, fremdrifts og kontraktstyring
- Sørge for å rapportere løpende status (fremdrift, ressursforbruk, estimert gjenstående arbeid)
- Utøve teknisk og økonomisk oppfølging samt rapportering av prosjektene
- Sikre at milepæler/leveranser blir gjort innen frister
- Sikre levering av nødvendig dokumentasjon til avtalt tid
- Sikre gjennomføring av prosjektet innenfor gitte rammebetingelser
- Sikre etterlevelse av lover, forskrifter og retningslinjer (EK)
- Involvere og sikre eierskap hos prosjektdeltakere (og avdelinger/aktører med grensesnitt)
- Kunne ha et overordnet ansvar for koordinering og oppfølging av byggelederne i ett større prosjekt som har komplekse grensesnitt mellom entreprisene.
- Sikre god kommunikasjon i prosjektet, og avholde prosjektmøter

I tillegg må prosjektlederen regne med å ha ansvaret for kontrakthåndteringen for bygg og anleggsdelen. Det er en stor fordel om prosjektlederen har gjennomført prosjekter som omfatter eller har grensesnitt til infrastruktur for bane.

Kvalifikasjoner
- Sivilingeniør eller ingeniør med relevant fagkrets og praksis.
- Kurs/opplæring/sertifisering i prosjektledelse.
- Kurs/opplæring i jernbaneteknikk og RAMS er en fordel.
- Erfaring fra prosjekter innen samferdsel, eiendom og bygg og anlegg.
- God kjennskap til relevante krav og standarder.
- Må kunne kommunisere godt på norsk.

Personlig egnethet:
- Åpen og inkluderende
- Gode samarbeids- og koordineringsevner
- Fleksibel

Varighet Snarest. Seneste oppstart 04.02.2019 - 31.08.2019 med mulighet for forlengelse.
Lokasjon Oslo - Tøyen

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no