Stillingsbeskrivelse
- Prosjektingeniør Automasjon inkludert deltagelse i studier
- Evaluere disiplinens arbeidsomfang og estimere jobber
- Detalj prosjektering (f.eks. SAS, TCS, brønner etc)
- Utarbeide jobbpakker og følge opp leveranser
- Disiplinsjekk av Studier, tegninger og jobbpakker osv
- Delta på forhåndstest/FAT hos leverandør
- Input til utprøvingsprosedyre prosedyre
- Delta på utprøving onshore/offshore
- Utføre as-built

Kvalifikasjoner
Krav til utdannelse:
- Technical college or Bachelor of science / Fagskole eller ingeniørhøgskole (Bachelor)

Krav til arbeidserfaring:
- Min 5 års erfaring fra offshore relaterte prosjekter
- Erfaring med TCS, GCS, SAS system brønner er en fordel
- Erfaring med Statoil tekniske krav for automasjonsfaget
- Erfaring med ProCoSys, STID,
- Fordel med kunnskap i Microstation

Krav til kvalifikasjoner:
- Norsk og engelsk muntlig og skriftlig / Norwegian and English fluent
- Selvstendig
- Kunne være disiplinansvarlig for sin disiplin i oppdrag
- Sikkerhetskurs for offshore og gyldig Helseattest

Varighet 01.03.2018 - 28.02.2019
Lokasjon Bergen

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no